Phở trộn phố Lãn Ông Phở trộn phố Lãn Ông

67 Phố Lãn Ông

Di tích lịch sử
Phòng cháy chữa cháy