Trường trung cấp Dược Hà Nội Trường trung cấp Dược Hà Nội

169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa

Trung cấp kế toán Hà Nội Trung cấp kế toán Hà Nội

101 Tô Vĩnh Diện - Khương Trung

Nhà hàng
Trung tâm ngoại ngữ