Hiệu sách Giảng Võ Hiệu sách Giảng Võ

Số 144, Phố Giảng Võ

Nhà Sách Tiến Thọ Nhà Sách Tiến Thọ

Số 828 Đường Láng

Trạm y tế
Khu vui chơi