Hiệu sách Thanh Thịnh Hiệu sách Thanh Thịnh

Số 7A, Phố Lò Đúc

Yến Trang - Sách tự chọn Yến Trang - Sách tự chọn

Số 15A, Đường Nguyễn Trãi

Trạm y tế
Trung tâm ngoại ngữ