Hiệu sách Tiền Phong - Nguyễn Thái Học Hiệu sách Tiền Phong - Nguyễn Thái Học

Số 175, Phố Nguyễn Thái Học