Hiệu sách - 85 Nguyễn Quý Đức Hiệu sách - 85 Nguyễn Quý Đức

Số 85, Phố Nguyễn Quý Đức

Di tích lịch sử
Khách sạn