Nhà sách Fahasa Hà Nội Nhà sách Fahasa Hà Nội

Số 338, Phố Xã Đàn

Di tích lịch sử
Trung tâm thương mại