Hùng Nghĩa Hùng Nghĩa

Số 426, Đường Trương Định

Trung tâm thương mại
Trạm y tế