Doanh nghiệp Đại Thắng Doanh nghiệp Đại Thắng

Số 74, Đường Giải Phóng

Hường Huệ Nokia Hường Huệ Nokia

Số 87, Phố Trần Nhân Tông

Trung tâm y tế
Di tích lịch sử