Cửa hàng Viettel Xuân Mai Cửa hàng Viettel Xuân Mai

CH 38 tổ 1, Khu Xuân Hà - Thị trấn Xuân Mai

Trạm y tế
Trung tâm thương mại