Viện bảo tồn di tích Viện bảo tồn di tích

Số 489, Đường Nguyễn Trãi

Viện kiểm sát quân sự Trung Ương Viện kiểm sát quân sự Trung Ương

Số 5, Đường Hoàng Diệu

Nhà hàng
Nhà hàng buffet