Hãng phim tài liệu và khoa học Trung Ương Hãng phim tài liệu và khoa học Trung Ương

Số 465, Đường Hoàng Hoa Thám

Khu vui chơi
Di tích lịch sử