Hãng phim tài liệu và khoa học Trung Ương Hãng phim tài liệu và khoa học Trung Ương

Số 465, Đường Hoàng Hoa Thám

Khách sạn
Di tích lịch sử