Kho bạc Nhà nước Long Biên Kho bạc Nhà nước Long Biên

557A Nguyễn Văn Linh

UBND phường Đức Giang UBND phường Đức Giang

Số 01 Phố Hoa Lâm - Việt Hưng

Trung tâm thương mại
Trung tâm y tế