Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Thanh Xuân Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Thanh Xuân

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Nhà xuất bản Nông nghiệp Nhà xuất bản Nông nghiệp

Số 6, ngõ 167 Phương Mai

Trung tâm ngoại ngữ
Nhà hàng buffet