Ủy ban nhân dân Quận Hoàng Mai Ủy ban nhân dân Quận Hoàng Mai

Khu TTHC, Phường Thịnh Liệt

Chi cục thuế quận Long Biên Chi cục thuế quận Long Biên

Số 453 - Đường Nguyễn Văn Linh

Nhà hàng
Bệnh viện