Kem Fanny - Lý Thường Kiệt Kem Fanny - Lý Thường Kiệt

51 Lý Thường Kiệt

Khách sạn 4 sao
Di tích lịch sử