Minh Huệ - Chuyên đầm bầu Minh Huệ - Chuyên đầm bầu

Số 111A2, Phố Phạm Ngọc Thạch

Trung tâm thương mại
Trung tâm y tế