Thời trang Dế Up Thời trang Dế Up

Số 26A, Đường Thụy Khuê

Shop thời trang trẻ em Ỉn và Bí Shop thời trang trẻ em Ỉn và Bí

Số 251G, Đường Thụy Khuê

Di tích lịch sử
Bệnh viện