Kitty - Thời trang trẻ em Kitty - Thời trang trẻ em

Số 64, Phố Chùa Bộc

Nấm Nhỏ Fashion Nấm Nhỏ Fashion

Số 147, Phố Trần Đăng Ninh

Di tích lịch sử
Khu vui chơi