Lotte Cinema Parkson Lotte Cinema Parkson

Tầng 5-6 Parkson Landmark 72 - Tòa nhà Keangnam - Phạm Hùng

Trung tâm ngoại ngữ
Trung tâm thương mại