Học viện Ngoại giao Học viện Ngoại giao

Số 69 Phố Chùa Láng

Học viên Kỹ thuật mật mã Học viên Kỹ thuật mật mã

Số 141, đường Chiến Thắng, Tân Triều

Siêu thị
Nhà hàng buffet