Học viện An ninh Nhân dân Học viện An ninh Nhân dân

Km9 đường Nguyễn Trãi

Khu vui chơi
Trung tâm thương mại