Papa Joes - Hai Bà Trưng Papa Joes - Hai Bà Trưng

Grfl, Hanoi Towers, 49 Hai Bà Trưng

Phòng khám phụ sản
Khu vui chơi