Sàn gỗ Phương Thảo Sàn gỗ Phương Thảo

61 Lê Văn Lương

Sàn gỗ ngoài trời Sàn gỗ ngoài trời

382/28 Phạm Văn Đồng

Bệnh viện
Di tích lịch sử