WC Nguyễn Chí Thanh WC Nguyễn Chí Thanh

20 Nguyễn Chí Thanh

Trung tâm y tế
Phòng khám phụ sản