Ngân hàng Liên Việt Ngân hàng Liên Việt

Số 30-32, Phố Láng Hạ

Nhà hàng buffet
Di tích lịch sử