HHS cơm hộp cơm văn phòng HHS cơm hộp cơm văn phòng

5/100 ngõ Chợ Khâm Thiên

Trạm y tế
Trung tâm ngoại ngữ