Dịch vụ cầm đồ Dịch vụ cầm đồ

Số 320, Đường Láng

Tuấn Hường - Dịch vụ cầm đồ Tuấn Hường - Dịch vụ cầm đồ

Số 418, Đường Bưởi

Phòng cháy chữa cháy
Trạm y tế