Cầm đồ Cầm đồ

Số 168, Phố Nguyễn Thái Học

Dịch vụ cầm đồ Dịch vụ cầm đồ

Số 207, Đường Bùi Xương Trạch