Cầm đồ điện thoại di động Cầm đồ điện thoại di động

Số 89, Đường Khương Đình