Dilusso Bà Triệu Dilusso Bà Triệu

105 Bà Triệu

Trường cấp 3
Nhà hàng buffet