An Phước - Trần Hưng Đạo An Phước - Trần Hưng Đạo

27A Trần Hưng Đạo

Phòng khám phụ sản
Trường cấp 3