Trung tâm Điện tử Thăng Long Trung tâm Điện tử Thăng Long

Số 25, Phố Hai Bà Trưng

Trung tâm y tế
Phòng cháy chữa cháy