Nhà thi đấu Hà Đông Nhà thi đấu Hà Đông

Số 182, Đường Quang Trung

Nhà hàng
Di tích lịch sử