Nhà thi đấu Hà Đông Nhà thi đấu Hà Đông

Số 182, Đường Quang Trung

Khu vui chơi
Trạm y tế