Nhà thi đấu Hà Đông Nhà thi đấu Hà Đông

Số 182, Đường Quang Trung

Siêu thị
Khu vui chơi