Sân Tennis Quan Hoa Sân Tennis Quan Hoa

5 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa

Sân tennis Vạn Phúc Sân tennis Vạn Phúc

73 Vạn Bảo

Khu vui chơi
Di tích lịch sử