Cửa hàng Rửa xe - Ngọc Chính Cửa hàng Rửa xe - Ngọc Chính

Số 8, Phố Nhà Hỏa

Cửa hàng rửa xe thay dầu Cửa hàng rửa xe thay dầu

Số 3, Ngõ Hàng Bột

Du lịch
Di tích lịch sử