Hồng Hà - Rửa xe, sửa xe Hồng Hà - Rửa xe, sửa xe

Số 216, Phố Hồng Mai

Rửa xe Rửa xe

Số 166, Phố Đội Cấn

Di tích lịch sử
Siêu thị