Rửa xe Hương Khanh Rửa xe Hương Khanh

Số 40, Phố Võ Thị Sáu

Rửa xe Văn Mùi Rửa xe Văn Mùi

Số 151, Phố Nguyễn Ngọc Vũ

Nhà hàng buffet
Trung tâm ngoại ngữ