Rửa xe ô tô Rửa xe ô tô

Số 896, Phố Minh Khai

Thay dầu - rửa xe Thay dầu - rửa xe

Số 29, Phố Hàng Thùng

Trường cấp 3
Siêu thị