San Bích - Rửa xe, thay dầu San Bích - Rửa xe, thay dầu

Số 12, Đường Phùng Hưng

Siêu thị
Nhà hàng buffet