Nhà hàng Kim Bạch Vạn Nhà hàng Kim Bạch Vạn

Số 25, Ngõ Hàng Hành

Nhà hàng Long Đình Nhà hàng Long Đình

Số 64B, Phố Quán Sứ

Nhà hàng buffet
Trường cấp 3