BIDV - Chi nhánh Thanh Xuân BIDV - Chi nhánh Thanh Xuân

198 Nguyễn Tuân

Trạm y tế
Khu vui chơi