Hồ Trúc Bạch Hồ Trúc Bạch

Đường Thanh Niên

Thành cổ Hà Nội Thành cổ Hà Nội

Đường Nguyễn Tri Phương

Khách sạn
Phòng khám phụ sản