Giặt khô là hơi Giặt khô là hơi

Số 363, Đường Định Công

Tràng An - Giặt khô là hơi Tràng An - Giặt khô là hơi

Số 494, Đường Thụy Khuê