Xưởng giặt là Bình Minh Xưởng giặt là Bình Minh

Số 9, Phố Ngụy Như Kon Tum