Xưởng giặt là Bình Minh Xưởng giặt là Bình Minh

Số 9, Phố Ngụy Như Kon Tum

Trường cấp 3
Phòng cháy chữa cháy