Tuấn Hiền - Xí nghiệp giặt là Tuấn Hiền - Xí nghiệp giặt là

Số 25, Phố Phan Huy Ích

Giặt khô là hơi Cường Phương Giặt khô là hơi Cường Phương

Số 25, Phố Ngô Tất Tố

Siêu thị
Trường cấp 3