Tuấn Hiền - Xí nghiệp giặt là Tuấn Hiền - Xí nghiệp giặt là

Số 25, Phố Phan Huy Ích

Giặt khô là hơi Cường Phương Giặt khô là hơi Cường Phương

Số 25, Phố Ngô Tất Tố

Trạm y tế
Trung tâm y tế