Nhà nghỉ Hoà Chương Nhà nghỉ Hoà Chương

Số 14 Nguyễn Quyền

Giặt khô là hơi Giặt khô là hơi

Số 45, Phố Hàng Mã

Nhà hàng
Di tích lịch sử