Giặt khô, là hơi, làm mới áo da Giặt khô, là hơi, làm mới áo da

Số 108, Đường Nguyễn Khang

Giặt khô - Là hơi Giặt khô - Là hơi

Số 76, Đường Chiến Thắng

Khu vui chơi
Di tích lịch sử