Emperor Emperor

Số 37A, Phố Văn Miếu

Khắc chữ Khắc chữ

Số 6, Phố Hàng Gai

Bệnh viện
Di tích lịch sử