Nguyễn Thành Souvenir Nguyễn Thành Souvenir

Số 3, Phố Hàng Khay

Kien Bontique Kien Bontique

Số 1B, Phố Tố Tịch

Trạm y tế
Khách sạn 4 sao